Giá trị của hạt cà phê Việt Nam

Giá thành rẻ

Thu hoạch ko có nhân công

Xuất khẩu giá trị thấp

Nên ảnh hưởng đến chất lượng lại ảnh hưởng đến nông dân

Từ thu hoạch đến khâu xuất khẩu đều nông dân tự gánh không có sự khuyến khích nào

The Ants mong muốn giải quyết vấn đề đó, chúng tôi là 1 Group tự lập giúp tìm lại giá trị thực cho cà phê. GIá trị của mồ hôi sương máu của nhân dân tự thân lo miếng ăn, sản phẩm chất lượng cho giá trị con người